Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 19. februar 2013 innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 19 February 2013. There is a maximum gain that the option holders […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 15. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer til kurs 132,70 i Schibsted ASA. Opsjonene ble tildelt i 2008, og er innløst fordi siste […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 52,500 options with the right to acquire 65,940 shares at NOK 132.70 in Schibsted ASA were exercised on 15 February 2013. The options were allotted in 2008, and are being […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2012

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 4. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er underliggende en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene underliggende […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2012

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.8 billion. This was underlying and increase of 1 percent. The Online classifieds operations increased their revenues by 14 percent underlying. The revenues of the […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2012 13. februar 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 13. februar 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q4 2012 report on 13 February 2013.   Quarterly Earnings Release Time: 13 February 2013 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjonsmateriell

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med konserndirektør økonomi og finans Trond Bergers presentasjon på SEB Enskilda Nordic Seminar i København 8. januar 2013. Oslo, 8. januar 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Schibsted ASA (SCH) – Presentation material

Presentation material in connection with CFO Trond Berger’s presentation at SEB Enskilda Nordic Seminar in Copenhagen, 8 January 2013, is attached. Oslo, 8 January 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP Investor Relations This information is subject of the disclosure requirements acc. […]

Schibsted ASA (SCH) – Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012. Tildelingen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 23.468 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet […]

Schibsted ASA (SCH) – Allotment and transfer of shares in connection with performance based share acquisition program

Schibsted has allotted and transferred shares to participants in one of the Group’s performance based share acquisition programs for 2012. The allotment is done in the coming days and implies that Schibsted ASA transfers 23,468 treasury shares to employees of […]