Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2010

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 4. kvartal 2010 18. februar 2011.   Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 18. februar 2011 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2010 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of Schibsted’s Q4 2010 report on 18 February 2011.   Quarterly Earnings Release Time: 18 February 2011 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Styrevedtak om fusjon mellom Schibsted og Media Norge

Styrene i Schibsted og Media Norge ASA har godkjent en fusjonsplan som fastsetter premissene for fusjon mellom Schibsted og Media Norge. Den fremforhandlede planen sikrer Media Norges publisistiske fundament og bygger opp under konsernets strategiske ambisjoner.   – Vi har […]

Schibsted ASA (SCH) – Board approval of merger between Schibsted and Media Norge

The Board of Directors of Schibsted and Media Norge have approved a merger plan that outlines the terms for the merger between Schibsted and Media Norge. The negotiated agreement secures the editorial platform for Media Norge, and supports the Group’s […]

Schibsted ASA (SCH) – Endringer i konsernledelsen i Schibsted Media Group

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group har besluttet å endre sammensetningen i konsernledergruppen. Torry Pedersen går ut av ledergruppen som en konsekvens av at han blir ansvarlig redaktør i Mediehuset VG, i tillegg til hans nåværende stilling som […]

Schibsted ASA (SCH) – Changes in the group management team of Schibsted Media Group

CEO Rolv Erik Ryssdal of Schibsted Media Group has decided to change the composition of the group management team. Torry Pedersen steps out of the team, as a consequence of his new position as Editor-in-Chief of the VG Media House […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjonsmateriell

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med konsernsjef Rolv Erik Ryssdals presentasjon på SEB Enskilda Nordic Seminar i København 11. januar 2011.   Oslo, 11. januar 2011 SCHIBSTED ASA   Jo Christian Steigedal IR-direktør   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation material

Presentation material in connection with CEO Rolv Erik Ryssdal’s presentation at SEB Enskilda Nordic Seminar in Copenhagen, 11 January 2011, is attached.   Oslo, 11 January 2011 SCHIBSTED ASA   Jo Christian Steigedal Vice president IR   This information is […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted innleder fusjonsforhandlinger med Media Norge ASA

Schibsted Media Group har tatt et initiativ til forhandlinger med Media Norge med sikte på å fusjonere Schibsted ASA og Media Norge ASA. – Media Norge er kjernevirksomhet for Schibsted. Vi har stor tro på fremtiden til både mediehusene og […]

Schibsted ASA (SCH) – Negotiations to merge Schibsted and Media Norge ASA

Schibsted Media Group has taken the initiative to initiate negotiations with Media Norge ASA with the aim to merge Schibsted ASA and Media Norge ASA. – Media Norge is core business for Schibsted. We have strong belief in the future […]

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av aksjer i Media Norge ASA

Schibsted Media Group har avtalt å kjøpe til sammen 1.544.547 aksjer i Media Norge ASA fra Else M. Stockfleth, Jan B. Stockfleth, Reidar E. Stockfleth og  Johannes Benestad AS til kurs NOK 72,50 pr. aksje.   Oppgjøret vil delvis skje […]

Schibsted ASA (SCH) – Acquisition of shares in Media Norge ASA

Schibsted Media Group has agreed to acquire 1,544,547 shares in Media Norge ASA from Else M. Stockfleth, Jan B. Stockfleth, Reidar E. Stockfleth, and  Johannes Benestad AS at NOK 72.50 per share.   Payment will be partly in cash and […]