Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA har utstedt NOK 400 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom ett tiårs lån pålydende NOK 150 mill. til en rente på 3 måneders NIBOR pluss 250 basispunkter og ett […]

Schibsted ASA (SCH) – Successful Placement of New Unsecured Bonds

Schibsted ASA has successfully completed issuance of NOK 400 million in the Norwegian bond market. The issuance is split between a 10 year loan of NOK 150 million priced at 3 months NIBOR plus 250 basis points and a 10 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjeordning for ansatte:

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 23. november 2012 minus 20 prosent rabatt, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee share offering

The employees of the Schibsted group have this year, as in previous years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for up to NOK 6,000 at a discounted price. The price was equal to the closing price on 23 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Sverre Munck har 9. november 2012 solgt 3.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 222,10 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck 17.893 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 12. November 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

EVP Sverre Munck on 9 November 2012 sold 3,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 222.10 per share. After the transaction, Munck holds 17,893 shares in Schibsted ASA.   Oslo, 12 November 2012 SCHIBSTED ASA   Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Gunnar Strömblad har 8. november 2012 solgt 3.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 224,17 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Strömblad 8.416 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 9. november 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

  EVP Gunnar Strömblad on 8 November 2012 sold 3,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 224.17 per share. After the transaction, Strömblad holds 8,416 shares in Schibsted ASA. Oslo, 9 November 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2012

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2012

Today, Schibsted Media Group, released its Q3 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.5 billion, underlying an increase of 2 percent compared to the same period in 2011. The Online classifieds operations increased their revenues by 16 percent. […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2012 7. november 2012. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 7. november 2012 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2012 report on 7 November 2012. Quarterly Earnings Release Time: 7 November 2012 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]