Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 15 August 2012 at price NOK 132.70 per share. After the transaction, Schibsted holds 942,423 own shares. Oslo, 17 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 13. august 2012 2.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 3.140 aksjer til kurs NOK 132,70. Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 951.843 egne aksjer. Oslo, 14. august 2012 SCHIBSTED ASAJo Christian […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 2,500 options with the right to acquire 3,140 shares were exercised on 13 August 2012 at price NOK 132.70 per share. After the transaction, Schibsted holds 951,843 own shares. Oslo, 14 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Tyns Ring AS har 10. august 2012 solgt 53.209 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 204,1658 pr aksje. Tyns Ring AS er eid av styremedlem i Schibsted ASA Christian Ringnes. Tyns Ring AS har ingen aksjer i Schibsted etter […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Tyns Ring AS has on 10 August 2012 sold 53,209 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 204.1658 per share. Tyns Ring AS is owned by Christian Ringnes, member of the Board of Directors of Schibsted ASA. After […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 2. kvartal 2012

Schibsted har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,6 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 16 prosent. […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q2 2012

Today Schibsted ASA released its Q2 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.6 billion, underlying an increase of 2 per cent compared to the same period in 2011. The Online classifieds operations increased their revenues by 16 per […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2012 10. august 2012. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 10. august 2012 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q2 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2012 report on 10 August 2012. Quarterly Earnings Release Time: 10 August 2012 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]

Schibsted ASA (SCH) – Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012. Aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter […]

Schibsted ASA (SCH) – Allotment and transfer of shares in connection with performance based share acquisition programme

Schibsted has allotted and transferred shares to participants in the Group’s performance based share acquisition programme for 2012. In the share acquisition programme, each participant is granted a defined Basic amount, which is a fixed per cent of the basic […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted, har 15. mai 2012 solgt 3.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs 188,38. Etter transaksjonen eier Strömblad 9.993 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 16. mai 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]