Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted ASA vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA vurderer å utstede nye usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i desember 2013 og i desember 2015.   Som tidligere annonsert, er formålet med de foreslåtte obligasjonslånene å øke antall kilder til finansiering og å diversifisere […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted ASA contemplating issuing new unsecured bonds

Schibsted ASA is contemplating issuing new unsecured bonds in the Norwegian bond market with maturity in December 2013 and in December 2015.   As previously announced, the purpose of the contemplated bond issuance is to increase the number of sources […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted ASA har 3. desember 2010 solgt 40.000 aksjer i Schibsted ASA gjennom Ringgården AS til gjennomsnittskurs NOK 160,7411 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 121.244.   Oslo, 6. desember […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Ole Jacob Sunde, chairman of the Board in Schibsted ASA, has on 3 December 2010 sold 40,000 shares in Schibsted ASA through Ringgården AS at an average price of NOK 160.7411 per share. After this transaction Ole Jacob Sunde holds 121,244 shares in the company.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjeordning for ansatte

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 17. november 2010 minus 20 prosent rabatt, dvs. kr […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee Share Offering

The employees of the Schibsted group have this year, as in previous years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for up to NOK 6,000 at a discounted price. The price was equal to the closing price on November […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 22. november 2010 30.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 37.680 aksjer kurs NOK 142,80. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010.   Etter […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 30,000 options with the right to acquire 37,680 shares were exercised on 22 November 2010 at price NOK 142.80 per share. The options were allotted in 2006, and last date for […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner ble det 19. november 2010 innløst 75.000 opsjoner med rett til kjøp av totalt 94.200 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010. Opsjonene har innløsningskurs […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 75,000 options with the right to acquire 94,200 shares were exercised on 19 November 2010 at price NOK 142.80 per share. The options were allotted in 2006, and last date for […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning – korreksjon

Rettelse av melding publisert 08:30 19.11.2010. Dato for innløsning korrigert. Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 18. november 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80. Opsjonene ble tildelt i 2006, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Exercise of options – correction

Correction of the announcement from 08:30 19.11.2010 CET. Corrected date for exercise of options In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 18 November 2010 at price […]