Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 18. august 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010   Etter […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 18 August 2010 at price NOK 142.80 per share. The options were allotted in 2006, and last date for […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group øker andelen i vekstselskapet Lendo

Schibsted Media Groups svenske datterseslskap Schibsted Tillväxtmedier har kjøpt 46 prosent av Lendo AB, og eier etter dette 97 prosent i selskapet. Lendo er den ledende markedsplassen for privatlån i Sverige. Kjøpesummen (EV) for 46 prosent av aksjene er SEK […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group increases the ownership in the growth company Lendo

Schibsted Tillväxtmedier, a Swedish subsidiary of Schibsted Media Group, has acquired 46 per cent of Lendo AB, and holds after this 97 per cent of the company. Lendo is the leading market place for consumer loans in Sweden.   The […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2010, som viser driftsinntekter på 3,29 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Annonseinntektene bidro med en vekst […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2010

Today Schibsted ASA (SCH) released its Q3 2010 report, which shows operating revenues of NOK 3.29 billion, underlying a growth of 5 per cent compared to the same period in 2009. Advertising revenues contributed with a growth of 15 per […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2010

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 3. kvartal 2010 12. november 2010. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 12. november 2010 kl 07.00 Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Opptak […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2010 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of Schibsted’s Q3 2010 report on November 12 2010. Quarterly Earnings Release Time: November 12 2010 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical information […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell kalender 2011

Rapport 4. kvartal 2010: 18. februar 2011 Rapport 1. kvartal 2011: 13. mai 2011Rapport 2. kvartal 2011: 12. august 2011Rapport 3. kvartal 2011: 11. november 2011   Ordinær generalforsamling: 13. mai 2011 .   Det tas forbehold om endring av […]

Schibsted ASA (SCH) – Financial calendar 2011

Report Q4 2010:18 February 2011Report Q1 2011: 13 May 2011Report Q2 2011:12 August 2011Report Q3 2011: 11 November 2011Annual General Meeting: 13 May 2011.   Dates are subject to change.     Oslo, 5 October 2010SCHIBSTED ASA   Jo Christian SteigedalVP […]

Pressemelding: Ny sjef for ny Schibsted-satsning

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Lars Vangen Jordet har blitt ansatt som administrerende direktør i det nystartede selskapet Schibsted Vekst. Selskapet skal finne lovende entreprenører og forretningsmodeller på nett og gjennom […]

Schibsted ASA (SCH) – Kapitalmarkedsdag 2010

Schibsted avholder i dag Kapitalmarkedsdag i Oslo. Presentasjonsmateriellet som benyttes kan lastes ned fra Schibsteds webside www.schibsted.no/ir. Presentasjonene kan følges via direkte webcast på samme nettside fra kl 12.00.   Utvalgte hovedelementer fra presentasjonene er følgende:· Schibsteds strategi med to […]