This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til generalforsamling 2012

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2012 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 11. mai 2012 kl. 11.00. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 19. april 2012SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2012

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2012 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises in Apotekergaten 10, Oslo, on Friday 11 May, 2012 at 11.00 am CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2011 vedtatt, Årsrapport 2011 publisert

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2011. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of Annual Accounts 2011, Annual report 2011 published

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2011. There are no changes in the income statement or equity […]

Schibsted ASA (SCH) – Opphør av aksjekjøp i Aspiro AB

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Det vises til melding fra Schibsted ASA datert 6. mars 2012 vedrørende fullføring av akseptperioden for Schibsteds bud på alle aksjer i Aspiro AB. […]

Schibsted ASA (SCH) – Share purchase in Aspiro AB terminated

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Reference to the release from Schibsted ASA dated 6 March 2012 regarding the result of the extended acceptance period for Schibsted’s offer to acquire […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger har 5. mars 2012 solgt 12.000 aksjer i Schibsted ASA til en gjennomsnittlig kurs på NOK 189,9708. Etter transaksjonen eier Trond Berger 8.936 aksjer i Schibsted ASA. Aksjesalget skjer som følge av kjøp av […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

CFO Trond Berger has on 5 March 2012 sold 12,000 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 189.9708. After the transaction Trond Berger owns 8,936 shares in Schibsted ASA. The shares are sold as a consequence of […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 2. mars 2012 5.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 6.280 aksjer kurs NOK 132,70.  Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 1.017.998 egne aksjer. Oslo, 5. mars 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 5,000 options with the right to acquire 6,280 shares were exercised on 2 March 2012 at price NOK 132.70 per share. After the transaction, Schibsted holds 1,017,998 own shares. Oslo, 5 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider, Jan Erik Knarbakk, direktør i Schibsted ASA og adm. direktør i Schibsted Forlag AS, har 1. mars 2012 solgt 15.063 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 184,00 pr. aksje. Knarbakk har etter transaksjonen ingen aksjer i Schibsted ASA. […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Jan Erik Knarbakk, Senior Vice President in Schibsted ASA and CEO of Schibsted Forlag AS, has on 1 March 2012 sold 15,063 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 184.00 per share. After this transaction Knarbakk holds no shares […]