We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Pressemelding: Lars Helle (48) ny sjefredaktør i Stavanger Aftenblad

Styret i Stavanger Aftenblad har i dag ansatt Lars Helle (48) som ny sjefredaktør. Helle kommer fra stillingen som sjefredaktør i Dagbladet. – Lars Helle er en erfaren publisist. Han har gjort en jobb i Dagbladet som er lagt merke […]

Press release: Schibsted acquires majority in leading Irish online classifieds site

Schibsted Media Group has agreed to acquire 50.09 per cent of DoneDeal.ie, the leading online classifieds site for cars and generalist in the private market in Ireland.   DoneDeal.ie had revenues of around EUR 2 million in the first half […]

Pressemelding: Schibsted kjøper majoriteten i ledende irsk rubrikknettsted

Schibsted Media Group har inngått avtale om å kjøpe 50,09 prosent av DoneDeal.ie, det ledende rubrikknettstedet for bil og generalist i privatmarkedet i Irland.   DoneDeal.ie hadde driftsinntekter på rundt EUR 2 mill. i første halvår 2011. Det var en […]

Schibsted ASA (SCH) – Kostnadsreduksjoner i Norge og Sverige

Schibsted Media Group iverksetter tiltak som vil redusere kostnadsbasen i virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia med om lag NOK 190-210 mill. Deler av effekten kommer som følge av at antall årsverk blir redusert med 160-200. Tiltakene vil bli implementert i perioden 2012-2014, […]

Schibsted ASA (SCH) – Cost reductions in Norway and Sweden

Schibsted Media Group implements measures that will reduce the cost base in the business area Media Houses Scandinavia by around NOK 190-210 million. Parts of the effect are a consequence of reduced headcount by 160-200. The measures will be implemented […]

Schibsted ASA (SCH) – Salg av aksjer i Polaris Media til strategiske medieeiere

Schibsted Media Group har siden 2009 hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda AS om økonomisk eksponering mot 17.751.236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene i Polaris Media ASA. Avtalen løper ut 30. september 2011, og SEB Enskilda AS har i […]

Schibsted ASA (SCH) – Sale of shares in Polaris Media to strategic media owners

Since 2009, Schibsted Media Group has had a total return swap agreement with SEB Enskilda AS regarding the financial exposure to 17,751,236 shares, equal to 36.3% of the shares. The agreement expires 30. September 2011, and SEB Enskilda AS has […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 16. september 2011 gjennom megler kjøpt 55.000 egne aksjer til kurs NOK 137,5648 pr. aksje.   Samme dag kjøpte Schibsted ASA 3.750 egne aksjer fra Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs NOK 137,58.   Aksjene er kjøpt […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 16 September 2011 through a trader bought 55,000 shares in its own company at a price of NOK 137.5648 per share.   At the same day, Schibsted ASA acquired 3,750 own shares from the foundation ‘Stiftelsen […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 14. september 2011 gjennom megler kjøpt 50.000 egne aksjer til kurs NOK 130,8991 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 14 September 2011 through a trader bought 50,000 shares in its own company at a price of NOK 130.8991 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 12. september 2011 gjennom megler kjøpt 89.000 egne aksjer til kurs NOK 126,6928 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]