This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Eva Berneke, member of the Board of Directors of Schibsted ASA, has on 16 May 2011 acquired 2,125 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 164,9523 per share. After this transaction Eva Berne holds 2,125 shares in the company.   Oslo, 18 […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftonbladet hever løssalgsprisen

Aftonbladet har besluttet å heve løssalgsprisen mandag til lørdag fra SEK 11,00 til SEK 12,00 med virkning fra i dag, 16. mai 2011.   Prisendringen vil ha en positiv tolvmånederseffekt på driftsresultatet (EBITDA) på i størrelsesorden SEK 60-70 mill., basert […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftonbladet increases cover price

Aftonbladet has decided to increase the cover price of the Monday to Saturday editions from SEK 11.00 to SEK 12.00 with effect as of today, 16 May 2011.   The price increase will have a positive 12 months effect on […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 13 May 2011

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 13 May 2011 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo.   Approval of the annual financial statements and the Board’s proposed dividend for 2010 (item 4)The General Meeting […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær generalforsamling 13. mai 2011

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 13. mai 2011 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.   Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2010 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2010 og balanse […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2011

Today Schibsted ASA (SCH) released its Q1 2011 report, which shows operating revenues of NOK 3.5 billion, underlying an increase of 7 per cent compared to the same period in 2010. Advertising revenues contributed with a growth of 14 per […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 1. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Annonseinntektene bidro med en vekst […]

Pressemelding: Mottatt forliksklage fra aksjonær i Media Norge

Schibsted ASA og Media Norge ASA har mottatt forliksklage fra en aksjonær i Media Norge som representerer under 0,2 prosent av aksjene i selskapet, hvor det blant annet er lagt ned påstand om at fusjonsbeslutningen truffet av generalforsamlingen i Media […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2011

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 1. kvartal 2011 13. mai 2011.   Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 13. mai 2011 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2011 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of Schibsted’s Q1 2011 report on 13 May 2011.   Quarterly Earnings Release Time: 13 May 2011 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11.   Vedlagt følger en årlig oversikt for Schibsted ASA for perioden 1. januar 2010 […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual overview

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Stock Exchange with an annual statement of information made available to the public, according to the Securities Trading Act, Section 5-11.   Annual overview for Schibsted ASA for the period […]