This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av aksjer i Media Norge ASA

Schibsted Media Group har avtalt å kjøpe til sammen 1.544.547 aksjer i Media Norge ASA fra Else M. Stockfleth, Jan B. Stockfleth, Reidar E. Stockfleth og  Johannes Benestad AS til kurs NOK 72,50 pr. aksje.   Oppgjøret vil delvis skje […]

Schibsted ASA (SCH) – Acquisition of shares in Media Norge ASA

Schibsted Media Group has agreed to acquire 1,544,547 shares in Media Norge ASA from Else M. Stockfleth, Jan B. Stockfleth, Reidar E. Stockfleth, and  Johannes Benestad AS at NOK 72.50 per share.   Payment will be partly in cash and […]

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av aksjer i Media Norge ASA

Schibsted har avtalt å kjøpe 1.717.149 aksjer i Media Norge ASA fra Vital Forsikring ASA til kurs NOK 72,50 pr. aksje. Schibsted øker med dette eierandelen i Media Norge ASA fra 80,6 til 82,3 prosent. To tredjedeler av oppgjøret vil […]

Schibsted ASA (SCH) – Acquisition of shares in Media Norge ASA

Schibsted has agreed to acquire 1,717,149 shares in Media Norge ASA from Vital Forsikring ASA at NOK 72.50 per share. Schibsted increases its holding in Media Norge ASA from 80.6 to 82.3 per cent. To thirds of the payment will […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 21. desember 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80. Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.472.621, hvorav 4.433.121 er eid av Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 21 December 2010 at price NOK 142.80 per share. After the transaction, Schibsted holds 4,472,621 own shares, of which […]

Schibsted ASA (SCH) – Låneavtale

Schibsted har inngått avtale om å låne EUR 50 mill. fra Eksportfinans fra 31. januar 2011 til gode betingelser. Låneopptaket består av to lån på EUR 25 mill. med henholdsvis 3 og 5 års løpetid. Låneprovenyet vil bli benyttet til […]

Schibsted ASA (SCH) – Loan agreement

Schibsted has entered an agreement to borrow in total EUR 50 million from Eksportfinans (Norwegian export credit institution for Export Financing) as of 31 January 2011 at favorable terms. The loan agreement consists of two loans of EUR 25 million […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group inn i Letsdeal.se

Schibsted Media Groups svenske datterselskap Schibsted Tillväxtmedier går inn Letsdeal.se ved å ta en 37,5 prosents eierandel. Letsdeal.se etablerer et tett strategisk samarbeid med Schibsteds øvrige virksomheter. For Schibsted Tillväxtmedier er investeringen i Letsdeal.se et viktig ledd i satsingen på […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group takes a stake in Letsdeal.se

Schibsted Tillväxtmedier, a subsidiary of Schibsted Media Group in Sweden, takes a 37.5% stake in Letsdeal.se. A strategic cooperation between Letsdeal.se and the other Schibsted operations is established. The investment in Letsdeal.se is an important step for Schibsted Tillväxtmedier in […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 15. desember 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80. Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.482.041, hvorav 4.442.541 er eid av Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 15 December 2010 at price NOK 142.80 per share. After the transaction, Schibsted holds 4,482,041 own shares, of which […]