We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2023-06-29

Eirik Winsnes blir kommersiell direktør i Aftenposten

Etter sju år som utviklingsredaktør i Aftenposten, trer Eirik Winsnes nå inn i rollen som kommersiell direktør. Han får dermed det overordnede ansvaret for både annonse- og abonnementsinntektene til mediehuset.

Etter sju år som utviklingsredaktør i Aftenposten, trer Eirik Winsnes nå inn i rollen som kommersiell direktør.

Winsnes har lang fartstid i Schibsted, hvor han startet som trainee i 2011. Etter endt traineeperiode har han jobbet i flere ulike roller i Aftenposten, som både journalist, prosjektleder og produktutvikler. I 2016 gikk han inn i rollen som utviklingsredaktør, hvor han har hatt ansvaret for strategi og utvikling i Aftenpostens redaksjon. De siste årene har han ledet mange ulike initiativer knyttet til vekst, posisjonering og redaksjonelle nysatsinger.

– Eirik har vært helt sentral i utviklingen i Aftenposten de siste årene. Han er en moderne medieleder, som forstår at utvikling av et mediehus krever innsikt i flere fagfelt, fra innhold og produkt til abonnementsøkonomi, sier sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

– En sterk og nysgjerrig leder

Tone Krohn Clausen, som i mars fikk den nyopprettede stillingen som “Director of Subscription Norway” i Schibsted, blir Winsnes nye leder. Clausen har store ambisjoner når det kommer til videre vekst i årene som kommer. Hun er derfor svært fornøyd med at Winsnes nå har takket ja til å fylle rollen som kommersiell direktør for Aftenposten, når tidligere leder Bård Skaar Viken går over i en ny rolle i konsernet.

– Eirik har vært en viktig og sterk drivkraft i mange av de endringsprosessene som har foregått i Aftenposten de siste årene. Den dype redaksjonelle kompetansen han besitter vil, i kombinasjon med hans kundeorientering og kommersielle teft, være avgjørende i den neste vekstfasen for Aftenposten. Eirik er også en sterk og nysgjerrig leder, som er opptatt av å utvikle sine medarbeidere og bygge en god samarbeidskultur der man leverer som et lag, sier Krohn Clausen.

Krohn Clausen er tydelig på at den digitale inntektsveksten blir avgjørende for å finansiere fremtidens journalistikk, og at Winsnes vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

– Aftenposten har et betydelig vekstpotensial, og digital inntektsvekst blir helt avgjørende for å finansiere journalistikken fremover. Schibsted har en fantastisk portefølje av produkter, hvor Aftenposten er i en særstilling i det norske markedet. Vi skal fortsette å bygge deres unike posisjon, samtidig som vi i større grad vil trekke veksler på styrkene våre på tvers av Schibsted. Eirik blir en svært viktig nøkkelperson for å sikre at vi lykkes med dette, sier hun.

Skal vokse videre

Winsnes selv forteller at dette er en veldig spennende mulighet til å jobbe med utviklingen av Aftenpostens posisjon fra en ny rolle.

– Aftenposten har en sterk posisjon i det norske mediemarkedet, men vi skal og vil bygge, utvikle oss og vokse videre. Vi skal nå ut til enda flere i hele Norge som vil bruke og betale for Aftenpostens journalistikk og produkter. Jeg er trygg på at vi, sammen med redaksjonen, produktmiljøet og resten av Schibsted News Media, kan skape nye inntekter og ta nye posisjoner, sier han.

Winsnes forteller at Aftenposten har vært gjennom en stor transformasjon de siste ti årene, men at det kommersielle arbeidet må utvikles videre i takt med teknologiske skift, endret konkurranse og nye brukervaner.

– Det har vært et stort privilegium å få være utviklingsredaktør i sju år og jeg er stolt over alt vi har fått til. Nå gleder jeg meg veldig til å ta fatt på rollen som kommersiell direktør. Aftenposten har lyktes godt i den transformasjonen vi har stått i gjennom mange år, men endringene blir ikke færre i årene fremover. De nye mulighetene skal vi gripe, sier han.

Winsnes starter i den nye rollen over sommeren.