We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-06-14

Hälften av second hand-köpen ersätter ett nytt köp

Idag släpper Schibsted Marketplaces sin Second-Hand Effect-rapport som undersöker påverkan och fördelar med att köpa second-hand på marknadsplatserna Blocket, FINN, Tori och DBA.

– På Schibsted Marketplaces vet vi att cirkulära affärsmodeller är avgörande när det kommer till att reducera konsumtionens klimatpåverkan genom minskade utsläpp. Den här typen av insikter är grundläggande för att säkerställa att vi ligger i framkant när det gäller att hjälpa våra användare att göra mer hållbara val, säger Cathrine Laksfoss, EVP Recommerce på Schibsted Marketplaces.

Second-Hand Effect-rapporten visar att ungefär hälften av alla second hand-köp som görs i Norden ersätter köpet av nya varor, med ersättningsgrader på 55% i Danmark, 54% i Norge, 50% i Sverige och 47% i Finland. Det betyder alltså att 54% av second hand-varorna som köps på second hand-plattformar i Norge ersätter köpet av en liknande ny vara.

Schibsted Marketplaces affärsområde Recommerce erbjuder second hand-handel via varumärkena Blocket, Finn, Tori och DBA. Genom att använda automatiserad mjukvara från koldioxidberäknings- och reduktionspartnern Vaayu analyserar och kvantifierar denna rapport hur mycket uppskattade utsläpp de undvikit genom att titta på direkta och indirekta utsläpp från verksamhet, förpackningar och leveranser.

Varför ersättningsgraden spelar roll

Rapporten fann också de tidigare nämnda ersättningsgraderna, som visar hur ofta något man köper second hand ersätter köpet av en ny vara. För Schibsted Marketplaces är detta grundläggande eftersom det visar hur mycket koldioxidutsläpp från produktion och distribution av nya produkter som våra marknadsplatser motverkar. 

Att köpa begagnade varor kommer nästan alltid att undvika utsläpp om du köper en vara second hand istället för att köpa den ny. Om du däremot köper begagnade saker du annars inte tänkt köpa nytt, eller om du köper begagnade varor utöver det du köper nytt, så blir effekten däremot inte densamma.

– Den här rapporten gör det tydligt att vi bara är i början av övergången till en cirkulär ekonomi. Det finns fortfarande mycket att göra för att förändra konsumtionsmönster och nå vårt mål att göra det hållbara alternativet till det självklara valet, säger Markus Ahlberg, Chief Sustainability Officer på Schibsted Marketplaces.

Resultaten i den här rapporten ger en grundläggande förståelse och tydliga riktmärken för Schibsted Marketplaces pågående arbete för att stödja hållbara konsumentval. De visar hur begagnathandeln kan hjälpa till att undvika negativ klimatpåverkan och främja en mer hållbar detaljhandelsindustri.

Sammanlagt undvek Schibsted Marketplaces Recommerce-verksamheter uppskattningsvis 349 726 ton CO2-utsläpp förra året, vilket motsvarar:

  • 1 883 425 bilresor från Oslo till Stockholm och tillbaka
  • Produktion av 2 388 937 nya cyklar

Ladda ner och läs rapporten här.