Published 2019-12-05

Petra Wikström blir ny Public Policy-direktør i Schibsted

Petra Wikström tar over som direktør med ansvar for public policy i Schibsted etter Karin Pettersson, som blir ny kulturredaktør i Schibsted-eide Aftonbladet.

Petra Wikström, Director of Public Policy, Schibsted. FOTO: NAINA HELEN W. JÅMA

– Petras omfattende erfaring med å håndtere sentrale, politiske spørsmål og jobbe strategisk med disse vil være en viktig ressurs for Schibsteds public policy-arbeid fremover,” sier Schibsteds administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Petra Wikström ble en del av Schibsteds public policy-team for ett år siden, og har i den perioden for en stor del hatt ansvar for å håndtere sentrale spørsmål og problemstillinger på EU-nivå. Wikstrøm har 20 års erfaring fra ulike roller innen både medieselskaper og medieorganisasjoner. Før hun begynte i Schibsted jobbet hun for Bonnier AB, TV4, finske MTV og Association of Commercial Television i Brüssel.

– Vi er veldig glade for at Petra nå tar over som leder av public policy. Schibsted ønsker ikke bare å være en ledende, digital aktør, vi ønsker også å prege den offentlige debatten og gjøre vår stemme hørt i sentrale spørsmål med påvirkningskraft på samfunnet vi lever i. Der vil Petra spille en viktig rolle for oss, sier Kristin Skogen Lund.

Når Karin Pettersson nå blir kulturredaktør i Aftonbladet, vil Wikström og hennes team fortsette å sette fokus på regulering av sosiale nettverk, noe teamet har jobbet aktivt med gjennom året.

– Jeg er stolt over å få denne muligheten i Schibsted til drive vårt arbeid med målsetting om å nå et balansert regelverk for det digitale markedet. Et rettferdig konkurransemiljø på internett, så vel som muligheten til å kunne bruke data, er avgjørende for utviklingen av våre tjenester og uavhengig journalistikk. Det er også viktig at vi har effektive regler for sosiale nettverk i kampen for å sikre demokrati og ytringsfrihet på nettet, sier Petra Wikström.

I november presenterte Schibsteds public policy-team sin rapport – Ensuring democracy and freedom of speech online – a need for a balanced regulation of social networks – om hvordan konsernet ser på regulering av sosiale nettverk.

– Dette er en av de store spørsmålene i vår tid og en enorm utfordring som både medieindustrien og samfunnet for øvrig må takle. Teamet vil ha mye fokus på dette også fremover, og jeg er veldig trygg på at Petra med sin erfaring vil håndtere dette arbeidet på beste mulige måte, sier Karin Pettersson.

Petra Wikström tiltrer i stillingen 1. januar 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Petra Wikström, fungerende direktør for public policy i Schibsted. Telefon: +46 722501249. E-post: petra.wikstrom@schibsted.com.
Atle Lessum, kommunikasjonsdirektør Schibsted. Telefon: +47 412505645
E-post: atle.lessum@schibsted.com.