We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-02-07

Schibsted kunngjør lederskifte

I dag kunngjør Schibsted at konsernsjef Kristin Skogen Lund har besluttet å trekke seg fra stillingen så snart en etterfølger er på plass, og at prosessen med å finne ny konsernsjef vil bli igangsatt umiddelbart.

Kristin Skogen Lund, Chief Executive Officer (CEO).

Under Skogen Lunds lederskap har Schibsted nylig nådd viktige milepæler gjennom overtakelsesbudet på Adevinta, samt Tinius-stiftelsens bud på Schibsteds medievirksomheter. Begge transaksjonene søker å optimalisere verdiskapingen for Schibsted og Schibsteds aksjonærer, og salget av medievirksomhetene innebærer dessuten en betydelig omstrukturering der dagens Schibsted vil bli delt i to separate selskaper.

“Schibsted er et fantastisk selskap, og jeg er utrolig stolt over det vi har oppnådd sammen. Jeg imponeres hver dag over mine dyktige og dedikerte kolleger. Når Schibsted nå står ved et viktig veiskille, mener jeg at tiden er inne for at jeg trer til side. Jeg ønsker å gi styret tid og anledning til å identifisere en ny ledelse som kan være operativ så snart transaksjonen fullføres. Jeg vil bidra til en smidig overgang og vil fortsette å støtte selskapet på alle måter jeg kan,” sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Styret takker Kristin Skogen Lund for hennes engasjement, fremsyn og transformative lederskap.

“Kristins lederskap har vært avgjørende i å forme dagens Schibsted. Verdiskapingen levert gjennom eBay-oppkjøpet og Adevinta-budet utmerker seg, likeledes hvordan Schibsted har styrket sin posisjon i hele Norden gjennom utvikling av både mediene og markedsplassene. Selskapet har også styrket sin posisjon som en pioner innenfor bruken av data og teknologi. Jeg ønsker også å fremheve hennes lederskap gjennom utfordrende tider som pandemien og en skiftende verdensøkonomi, samt hennes evne til å bygge et solid og visjonært lederteam. Hennes lederskap har vært avgjørende, men vi respekterer og forstår hennes beslutning om å tre tilbake når selskapet nå går inn i en ny fase,” sier styreleder Karl-Christian Agerup.

Styret vil umiddelbart iverksette prosessen med å identifisere Skogen Lunds etterfølger. Denne prosessen vil bli gjennomført med mål om å finne en leder som kan bygge på Schibsteds sterke fundament og lede selskapet i en ny fase. Forutsatt endelige avtaler og godkjenning fra aksjonærene, vil Schibsteds medievirksomheter og tilhørende tjenester bli skilt ut fra Schibsted til et eget selskap som vil være heleid av Tinius-stiftelsen og ledet av Siv Juvik Tveitnes. Etter transaksjonen er fullført, vil Schibsteds gjenværende virksomheter fortsette som et børsnotert selskap på Oslo Børs, bestående av de nåværende virksomhetsområdene Nordic Marketplaces inkludert Delivery, samt Growth & Investments.

Kristin Skogen Lund vil forbli i sin rolle til en ny konsernsjef er utnevnt for å sikre en sømløs overgang og kontinuitet i ledelsen.

————————-

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Investorer

Jann-Boje Meinecke

VP, Head of Investor Relations

+47 941 00 835

jbm@schibsted.com

 

Media

Daniel Frykholm

VP, Head of Group Communication

+46 70 206 77 86

daniel.frykholm@schibsted.com

 

Øyvind Vormeland Salte

Communication Director, Norway

+47 992 39 021

oyvind.salte@schibsted.com

 

Schibsteds styre

Karl-Christian Agerup

Chairman of the Board

+47 922 18 767

karl-christian.agerup@schibsted.com