We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2022-03-14

Schibsted skal fortsette å satse på papirprodukter i nye lokaler i Vestby

– Papiravisen er fortsatt svært viktig for våre merkevarer, og det kommer den til å fortsette å være i mange år fremover, sier konserndirektør i Schibsted News Media, Siv Juvik Tveitnes.

FLYTTER: Slik vil den nye terminalen på over 30.000 kvadratmeter se ut. Foto: NREP Logistics.

Schibsted har ikke mistet troen på papirprodukter, og flytter trykkerivirksomheten fra Nydalen til en ny og mer miljøvennlig terminal i Vestby. Terminalen på over 30.000 kvadratmeter skal etter planen være klar for oppstart i løpet av våren 2023, og arealet skal deles med blant annet Helthjem.

Styreleder i Schibsted Trykk AS, Harald Jacobsen, forteller at etableringen av trykkeriet er et viktig ledd i Schibsteds videre satsing på papirprodukter.

– Schibsted Trykk har de siste årene vært gjennom omfattende restruktureringer, og har iverksatt kontinuerlige tiltak for å effektivisere driften. Dette har båret frukter, og bidratt til at vi har klart å opprettholde lønnsomheten i papirproduktene våre. Vi er nå i en posisjon hvor vi føler oss trygge på å investere i et nytt trykkeri, sier han.

Skal gjenbruke utstyret fra Nydalen

Jacobsen forteller at det nye trykkeriet blir riktig dimensjonert for fremtiden.

– Trykkeriet i Vestby blir langt mer kompakt enn det eksisterende anlegget i Nydalen. Vi har fokus på å installere et driftsoptimalt anlegg med effektiv bruk av utstyr og medarbeidere. Det nye anlegget vil i stor grad basere seg på gjenbruk, hvor vi tar med oss og modifiserer eksisterende utstyr fra Nydalen. Dette reduserer ikke bare investeringen, det gir også en stor miljømessig gevinst, sier han.

Papiravisen er langt fra død

På samme måte som mange andre bransjer, opplever også Schibsteds trykkerivirksomhet store kostnadsøkninger som følge av pandemien og krigen i Ukraina. De økte prisene på papir og strøm er spesielt utfordrende. Jacobsen presiserer at dette trolig vil normalisere seg over tid.

– Det er mange som i flere år har spådd papiravisens død, men de har tatt feil. Den fysiske avisen er fortsatt høyt verdsatt av mange lesere. Den er også en svært viktig markedsføringskanal for mange annonsekunder. Jeg er overbevist om at papirproduktene våre kommer til å fortsette å være en lønnsom inntektskilde i lang tid, sier Jacobsen.

Har tilpasset virksomheten for å lykkes

Bjarne Andersen er administrerende direktør i Schibsted Trykk AS. Han har sett på nært hold hvordan økte kostnader, omstillinger og pandemien har preget både driften og medarbeidere de siste årene. Likevel ser han optimistisk på fremtiden.

– Til tross for at bransjen vår har vært under press i flere år, har vi klart å tilpasse virksomheten for å sikre videre lønnsomhet. Våre medarbeidere har vist en unik vilje og evne til omstilling i vanskelige tider. De har vært fysisk på jobb gjennom hele pandemien. På grunn av deres innsats har vi klart å levere papiravisen og sikre inntekter gjennom koronaperioden. Det skal vi fortsette å gjøre i mange år fremover, sier Andersen.