1. KVARTALS REGNSKAP TV 2, Published 05/05/2000 10:04:00

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse:

Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO

Tid: MANDAG 8. MAI Kl. 16.00

Under pressekonferansen vil foreløpige regnskapstall for TV 2 for første kvartal 2000 presenteres og aktuelle prosjekter som selskapet arbeider med gjennomgås.

Oslo, 5. mai 2000

SCHIBSTED ASA