2. kvartalsregnskap 2000 TV 2, Published 09/08/2000 16:29:00

TV 2 konsernet la i dag frem regnskapstall pr. 2. kvartal 2000:

Resultatregnskap (NOK) Pr. 2. kvartal 2000:

Driftsinntekter: 776 421

Driftsresultat: 161 645

Resultat etter skatt og minoritet: 193 130

Resultatregnskap (NOK) Pr. 2. kvartal 1999:

Driftsinntekter: 657 879

Driftsresultat: 22 486

Resultat etter skatt og minoritet: (8 470)

Schibsteds direkte andel av resultatet i TV 2 konsernet pr. 2. kvartal 2000 utgjør NOK 64,4 mill. Av dette utgjør gevinsten som følge av TV 2s salg av aksjer i Canal Digital NOK 39,6 mill.

For mer utfyllende informasjon om regnskapet og pågående prosjekter vises det til TV 2s egen pressemelding på www.tv2.no