20 Minutes, Apax Europe IV investerer EUR 50 mill., Published 23/11/2000 11:04:15

Apax Europe IV har blitt ny investor i 20 Minutes Holding AG med en investering på EUR 50 millioner. Samtidig vil nåværende eiere, Schibsted ASA og A&A Group, investere henholdsvis EUR 22 og EUR 5 millioner. Selskapet er dermed fullfinansiert i forhold til den planlagte ekspansjonen. Kapitalbehovet vil bli innbetalt i henhold til ekspansjonsplaner.

Eierandelene vil etter kapitalutvidelsen bli:

Schibsted ASA: 41,3%

A&A Group: 29,1%

Apax Europe IV: 27,8%

Ledelsen i 20Min: 1,8%

Eksisterende og nye opsjonsprogram for ledelsen vil utvanne dagens eierandeler i fremtiden.