20 Minutes lanserer i Paris, Published 07/02/2002 18:08:44

Selskapet 20 Minutes France SAS etableres med kapital på 35 mill. euro. Selskapet eies med 50% av Schibsted/20 Minutes Holding AG og 50% av de franske selskapene Spir og Sofiouest (25 % hver).20 Minutes France vil utgi gratisavis basert på konseptet som er utviklet av 20 Minutes Holding AG gjennom utgivelse av gratisaviser i 5 storbyer i Europa: Zürich, Basel og Bern i Sveits samt Madrid og Barcelona i Spania.Et samarbeid mellom kompletterende aktører

Selskapene Sofiouest og Spir Communication er to dominerende aktører i den franske medieindustrien og inngår i Ouest France-gruppen.

Sofiouest, hovedaksjonær i Spir Communication, fokuserer sine aktiviteter innenfor presse, bøker og magasiner.

Spir Communication er i dag den ledende utgiver av gratisaviser med rubrikkannonser i Frankrike. Omsetningen var i år 2001 på 378,4 mill. euro. Den børsnoterte gruppen har et komplett medietilbud, med virksomhet også innen distribusjon, trykkeri og multimedia.Schibsted er hovedaksjonær i 20 Minuten Holding AG med en eierandel på 41%. 20 Minutter Holding AG ble etablert i 1998 for å utvikle gratisaviskonsept på det europeiske kontinentet.Strukturelle synergier og en felles visjon

De to gruppene enes både når det gjelder etiske og redaksjonelle prinsipper, og forretningsmessige mål. Dette gir seg utslag i en felles visjon for en gratis kvalitetsavis spesielt rettet mot et attraktivt segment mange annonsører ønsker å nå; unge, aktive, urbane mennesker som i dag i liten grad leser aviser.