20 Minutes lansert i Paris, Published 15/03/2002 10:04:19

20 Minutes Paris er distribuert i ca. 175 000 eksemplarer. Det tas sikte på å øke opplaget til 450 000 eksemplarer på sikt. Så langt har distribusjonen blitt gjennomført uten vesentlige problemer.Etableringen i Paris skjer som et joint venture, der Schibsted/20 Min Holding AG og de franske selskapene SPIR og Sofiouest eier 50% hver. 20 Minutter utgis nå i totalt seks byer i Zürich, Bern, Basel, Madrid, Barcelona og Paris.Det vil bli avholdt pressekonferanse i dag kl. 11.00 i Paris.