20Min rettstvist i Køln, Published 22/12/1999 10:20:00

En domstol i Berlin la tirsdag ned forbud mot spredning av Schibsteds gratisavis 20Min i Køln på bakgrunn av en stevning fra forlagshuset Springer. Denne avgjørelsen er anket av Schibsted. Anken ventes behandlet og avgjort i løpet av få dager. Forlagshuset Springer har forsøkt tilsvarende rettslige skritt mot gratisaviser tidligere uten å vinne frem.