3. kvartalsregnskap 2000 TV 2, Published 26/10/2000 08:30:00

TV 2 konsernet la i dag frem regnskapstall pr. 3. kvartal 2000:

Resultatregnskap (NOK mill.)

Per 3. kvartal 2000

Driftsinntekter : 1 072

Driftsresultat: 142

Resultat etter skatt og minoritet: 155

Per 3. kvartal 1999

Driftsinntekter : 942

Driftsresultat: 16

Resultat etter skatt og minoritet: (24)

Schibsted eier 33,3% av TV 2 og den direkte andel av resultatet i TV 2 konsernet pr. 3. kvartal 2000 utgjør ca. NOK 52 mill.

For mer utfyllende informasjon om regnskapet og pågående prosjekter vises det til TV 2s egen pressemelding på www.tv2.no

Oslo, 25. oktober 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig