Aftenposten er kilde til nordmenns valg av reisemål, Published 28/05/2001 13:31:17

De fleste benytter aviser når skal orientere seg om annonserte tilbud på reiser og feriereiser, hele 63% ønsker å orientere seg i avis av de spurte i Oslo / Akershus og 58% på landsbasis. Blant avisene benytter de fleste Aftenposten for å orientere seg om annonserte tilbud. I Oslo og Akershus benytter 71% denne avisen, mens 14% benytter konkurrenten VG, 8% Dagbladet og 2% andre aviser. Tilsvarende tall på landsbasis viser 30% orienterer seg i Aftenposten, 18% i VG, 16% andre aviser og 8% i Dagbladet. Kataloger og reisebyråer har hatt en dramatisk nedgang i forhold til fjoråret, fra 42 til 18% for kataloger og 27 til 14% for reisebyrå.

På spørsmålet om hvordan man holder seg orientert generelt om reiseliv, feriemål eller lignende ser man også her at avis har en sterk posisjon, og er det medium man benytter mest for å innhente slik informasjon. Hele 44% orienterer seg gjennom avisen. Nest etter avis ønsker 22% å orientere gjennom internett. Blant avisene er Aftenposten vinneren med 67% i Oslo og Akershus, VG på en andre plass med 10%, deretter Dagbladet med 8% og andre aviser 2%. Tilsvarende tall på landsbasis viser 26% for Aftenposten, 15% for VG, 13% andre aviser og 8% for Dagbladet. – Undersøkelsen viser at forbrukerne orienterer seg om totaltilbudet i markedet og benytter seg av avisen som et utgangspunkt for å planlegge ferieturene, sier annonsedirektør i Aftenposten Pål Øverby. Dette er meget hyggelig både for annonsesalget og redaksjonen i avisene.

I perioden 26. – 30 mars 2001 gjennomførte Opinion på oppdrag fra Aftenposten en markedsundersøkelse i Oslo og Akershus, om hvordan forbrukermarkedet holder seg orientert om reisetilbud. Undersøkelsen omfatter et representativt utvalg på 624 personer over 18 år. Tilsvarende er gjennomført siden 1996. Det er også gjennomført en landsomfattende undersøkelse parallelt med Oslo / Akershus. Utvalget er representativt på 1000 personer over 18 år.