Aftenposten kjøper 50% av Dagens TV/Net 2 Interaktiv AS, Published 11/02/1998 00:00:00

Aftenpostens og TV2s styrer har idag godkjent henholdsvis kjøp og salg av 50% av Net 2 Interaktiv AS. Net 2 er idag TV2s tekst-tv selskap og vil fremover være TV2s redskap for internettsatsing. TV2 eier de resterende 50% av selskapet. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale for distribusjon av rubrikkannonser fra Aftenposten på tekst-tv og TV2s nettsted. TV2 vil gjennom Net 2-avtalen gi Aftenposten landsdekkende eksponering av rubrikkannonsene på Norges best besøkte tekst-tv markedsplass. Aftenpostens rubrikkannonser vil således bli distribuert gjennom avisen, internett og tekst-tv.

Oslo, 10. februar 1998
SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad
Investor Relations
http://www.schibsted.no