Anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen., Published 21/08/2001 18:40:34

Schibsted Multimedia AS har sammen med J.W.Cappelen forlag a.s, Stiftinga Det Norske Samlaget, Nasjonalbiblioteket, Norsk Rikskringkasting AS har 20.august levert et felles anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen til Kulturdepartemenet. Departementet utlyste anbudskonkurranse den 22.juni, og vi er glade for nå å kunne offentliggjøre vårt anbud.Schibsted, Cappelen, Samlaget og NRK har inngått en avtale om å danne et selskap for å utvikle, lansere og oppdatere Den nasjonale kunnskapsbasen. Hver av partnerne bidrar med innhold og kompetanse til basen. I tillegg inngår vi avtale med underleverandører og bygger ut eksisterende nettverk. Bare ved å mobilisere ressurser på tvers av tradisjonelle skillelinjer i norsk medieverden og kunnskapsproduksjon vil basen kunne speile bredden og mangfoldet i den norske kunnskapsarven. For å kunne gi full tyngde til en moderne kunnskapsbase samler vi tekst, bilder, lyd og annet innhold i stort omfang fra flere ulike produsenter.Basen vil ha

– rik multimedialitet og stort kildemangfold

– tilbud til både nynorsk- og bokmålsbrukere

– høy faglig og redaksjonell kvalitet, som også vektlegger regionalt kultur- og samfunnsliv

– åpen nettverksstruktur, med store tilpasningsmuligheter

– høy brukervennlighet, med to hovedbrukergrensesnitt

– fleksibel tjenestetilpasning

– bærekraftig økonomisk utvikling.

Vi har levert et anbud som vil gi brukerne et unikt lærings- og kunnskapsverktøy. Aldri tidligere har så sterke aktører gått sammen for å utvikle og drifte en så omfattende digital base av nasjonal karakter. Vårt samarbeid gir tyngde, kvalitet og utviklingsmuligheter for Den nasjonale kunnskapsbasen, også utover den toårige prøveperioden.Anbudet er lagt ut på www.cappelen.no