Annonseutvikling i Aftenposten pr. 30 april 1997, Published 15/05/1997 00:00:00

Schibsted

Ved kvartalspresentasjonen i dag opplyste konsernsjef Kjell Aamot at
Aftenposten i årets fire første måneder hadde en annonse-volumøkning på
ca. 10%. Annonseinntektene økte også med ca. 10%.

Oslo, 15. mai 1997
SCHIBSTED ASA

(Sign)
Sverre Munck
Konserndirektør

Schibsted Hugin