Arbeidskonflikt Schibsted Trykk, Published 18/01/2001 10:55:09

I løpet av høsten har det pågått et prosjekt for å finne tiltak som kan redusere overtidsbruken ved Schibsted Trykk AS. Dette er tenkt gjort gjennom endring av bemanningsavtaler, men uten oppsigelser eller endring i lønns og arbeidstidsordninger. Etter brudd i forhandlingene mellom den grafiske klubb og ledelsen har det oppstått konflikter som har ført til ulovlige og tariffstridige aksjoner. Konsekvensen av dette er at store deler av Aftenpostens opplag ikke er utkommet og at produksjonen av VG har vært forsinket.

Sist natt ble kun 60.000 eksemplarer av Aftenposten trykket og tapet kan utgjøre opp mot 10 millioner kroner. Konflikten har pågått i en uke og Schibsted har hatt et totalt økonomisk tap som utgjør mellom 25 – 30 millioner kroner som følge av at annonsører og abonnenter må krediteres.