Årsregnskap 2000 endelig vedtatt, Published 23/03/2001 09:06:17

Styret i Schibsted ASA har i dag behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2000.

Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2000.

Oslo, 22. mars 2001

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig