AVTALE OM DELEIERSKAP FOR 20 MIN, Published 03/12/1999 10:12:00

Schibsted har inngått avtale med en europeisk investeringsbank om deleierskap i gratisavisprosjektet 20 Min. Det er planlagt lansering av gratisaviser i to mellom-europeiske byer. Flere byer er under utredning og eventuelle nye lanseringer vil bli besluttet senere.