AVTALER VEDRØRENDE SOL AB (SVERIGE) OG SOL AS (DANMARK), Published 18/12/1998 14:04:00

Intensjonsavtalen inngått i januar 1998 mellom Telia, Telenor og Schibsted om eierskapet i SOL AB er i dag erstattet av en endelig avtale. Avtalen innebærer at SOL AB vil eies med 40% av Schibsted, 40% av Telia, og 20% av Telenor. Avtalen innebærer også et samarbeid mellom SOL AB og Telia-selskaper om såkalt sampakketering, dvs. der brukere gis mulighet til å velge SOL’s portal Passagen som startside.

Avtalen dekker foreløpig ikke byguideselskapet Allt Om Stockholm AB (AOS). Forhandlinger om eierskapet i AOS fortsetter, og vil ventelig avsluttes første kvartal 1999.

Det er videre inngått avtaler med Det Berlingske Officin vedrørende SOL AS i Danmark og Alt om Købehavn (AOK). Avtalene innebærer at Schibsted blir 100% eier i portalselskapet SOL AS, mens Det Berlingske Officin blir eier av 51% i AOK. Ambisjonene om operativt samarbeid mellom SOL AS, AOK og Det Berlingske Officin knyttet til redaksjonelt innhold står ved lag.

Endringene i eierbrøkene i de danske selskaper åpner større muligheter for koordinering av portalvirksomheten i Skandinavia, samtidig som byguideselskapet AOK får en enda sterkere lokal forankring gjennom et tettere samarbeid med Det Berlingske Officin.