Endelig årsregnskap 2001 vedtatt, Published 21/03/2002 15:57:51

Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2001.