Endringer i styret, Published 28/02/2002 12:59:21

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Schibsted ASA følger vedlagt. Valgkomiteens innstilling blir behandlet på selskapets generalforsamling 13. mai 2002.Oslo, 28. februar 2002

Schibsted ASACatharina Thorenfeldt

Finansdirektør

Attachments

Description
File