ENIGHET MED TELIA/TELENOR OM FELLES PORTALSELSKAP, Published 11/11/1999 16:05:00

Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted og Telia/Telenor vedrørende restrukturering av konsernenes felles portalselskap i Norge og Sverige, samt Schibsteds portalvirksomhet i Danmark og Telia/Telenors portalvirksomhet i Finland.

Selskapene vil bli organisert i ett holding selskap, der Schibsted vil eie ca. 56%, Telia/Telenor ca. 40% og ansatte og andre aksjonærer ca. 4%.

Flere av de bindinger som eksisterer på de to konsernene knyttet til den felles virksomhet vil bli avviklet. Bl.a. vil såkalt ”bundling” mellom portalselskapene og Telia/Telenors ISP selskap gjøres på forretningsmessig grunnlag fra 1.1.2000.

Holdingselskapet ventes å bli etablert med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2000. Etableringen vil ikke ha vesentlig regnskapsmessig effekt på Schibsteds regnskap for 1999. Partene er videre enige om at selskapet skal søkes børsnotert i Stockholm, eventuelt med en parallellnotering på en utenlandsk børs, i løpet av 2. eller 3. kvartal år 2000. Det gjenstår å utarbeide detaljerte avtaler og å innhente nødvendige godkjennelser fra myndighetene. Det foreligger styreforbehold fra begge parter, men dette ventes avklart innen 9. desember 1999.

I en kommentar til intensjonsavtalen sier konserndirektør for Multimedia i Schibsted, Sverre Munck: ”Alt er nå lagt til rette for at SOL-selskapene fremstår som ett konsern i hele Norden. Selskapets sterke markedsposisjon som den klart største Nordiske portal-aktøren, med flere enn 4 millioner unike brukere og 150 millioner sidevisninger pr. måned, sammen med kontinuerlig produktutvikling på brukernes premisser vil gi enda bedre forutsetninger for annonsører, partnere og bedrifter som ønsker å nå hele det nordiske markedet. Veksten i annonsemarkedet på Internett i år 2000 ventes å bli stor, og SOL selskapene bør kunne oppnå en stor andel av dette markedet. Sammenslåingen gir dessuten muligheter for bedre kostnadseffektivitet og raskere innovasjon over landegrensene. SOLs portaler vil til enhver tid være mer lokalt relevante enn det internasjonale konkurrenter kan være. Gjennom intensjonen om en børsnotering av det nye selskapet ligger alt til rette for at de verdier som er skapt gjennom Schibsted og Telia/Telenors offensive satsing de senere år synliggjøres.”

Oslo, 11. november 1999

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig