Flagging, Published 13/12/2001 08:19:55

Schibsted har gjennom sitt datterselskap Schibsted Multimedia AS i dag formelt akseptert Eniro AB (publ) sitt tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Scandinavia Online AB (publ) for sine 15,7 mill. aksjer i samsvar med tidligere meddelt forhåndsaksept. Schibsted Multimedia AS vil under forutsetning om at budet bli gjennomført, etter dette ikke eie noen aksjer eller rettigheter til aksjer i Scandinavia Online AB (publ).

Oslo, 12. desember 2001

Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør