FØRTIDSPENSJONERINGER I AFTENPOSTEN, Published 15/01/1999 16:59:00

Aftenposten har inngått avtale med 66 ansatte om førtidspensjonering. Førtidspensjoneringsavtalen, som utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget på førtidspensjoneringstidspunktet, forutsettes kombinert med avtalefestet pensjon (AFP). Dette vil innebære en engangskostnad på ca. kr. 30 millioner. Som tidligere meldt vil denne kostnaden, som er et ledd i den pågående restruktureringen i Aftenposten bli utgiftsført i 1998. Den årlige kostnadsbesparelsen i forbindelse med disse førtidspensjoneringene, som er forventet å få full effekt fra 2001, vil bli ca. kr. 30 millioner.