Fullmakt til å erverve egne aksjer, Published 04/12/1998 10:03:00

Konsernstyret i Schibsted ASA har i dag fattet vedtak som gir administrasjonen fullmakt til å erverve inntil 5% av de utstedte aksjer i selskapet. Fullmakten er i henhold til Generalforsamlingens vedtak fra den 7. mai, 1998.

Erverv av egne aksjer vil vurderes opp mot andre investeringsmuligheter som foreligger for konsernet, og hensynta en sannsynlig nedgangskonjunktur i det norske markedet.