SET

Fusjon mellom TV 2s Peak og RT, Published 07/07/2000 11:16:00

Styret i TV 2 vedtok i dag å godkjenne avtalen om fusjon mellom selskapet Peak Broadcast Systems Ltd. (Peak www.peak-tv.com) og RT-SET Ltd. (www.rtset.com) Dette selskapet har hovedkontor i New York og er notert på Neuer Markt (Ticker kode: RTZ). Det nye selskapets navn blir RTpeak. Selskapet blir en sentral aktør på det internasjonale markedet for utvikling av TV– og web grafikk.

Aksjonærene i Peak mottar pr. 2,75 aksjer en aksje i RT-SET Ltd. RT-SET vil utstede et antall aksjer lik 36,36% av utestående aksjer på transaksjonsdato til Peak aksjonærene. Etter gjennomført emisjon tilsier dette at Peaks aksjonærer vil få en eierandel i RT-SET Ltd. på 26,7 %. Sluttkursen for RT-Set Ltd. var i går EUR 20,50 pr. aksje. Basert på denne kursen gir dette en verdi på Peak på ca. NOK 490 mill, som for TV 2 Invests del vil utgjøre ca. NOK 210 mill. Dette gir en børverdi på selskapet på det fusjonerte selskapet på ca. NOK 2,2 mrd. TV 2 Invests 11,5% andel vil således utgjøre ca. NOK 250 mill.

Avtalen er betinget av RT-SETs styregodkjennelse og tilfredstillende due diligence. Transaksjonen forventes sluttført i løpet av tredje kvartal 2000. Den regnskapsmessige behandlingen i TV 2s regnskap vil bli avklart når transaksjonen er endelig gjennomført.

Peak Broadcast Systems Ltd. Eies 43,1% av TV 2 Invest. TV 2 Invest eies 100% av TV 2 AS. Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS.

Oslo, 7. juli 2000

SCHIBSTED ASA