GENERALFORSAMLING AVHOLDT, Published 12/05/2000 07:32:00

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 11. mai 2000. Alle saker på agendaen ble vedtatt i henhold til agendaen herunder et utbytte på kr 1,75 pr. aksje.

Generalforsamlingen vedtok også å gi styret fornyet fullmakt til å erverve aksjer i Schibsted ASA i henhold til om allmennaksjeselskaper på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra 11.5.2000.

2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen til enhver tid.

3. Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr. 50. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr. 500.

4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.