Gevinst ved salg av SOLs Infostream aksjer, Published 26/01/2000 08:19:00

Scandinavia Online AS (SOL), der Schibsted eier 64%, solgte 9. september 1999 datterselskapet SOL System AS til Infostream ASA. Oppgjøret skjedde i form av et kontantoppgjør på NOK 20,6 mill. og 8.967.391 aksjer i Infostream til kurs NOK 6,90. Schibsteds andel av gevinsten ble ca. NOK 38 mill. bokført i 3. kvartal 1999.

I løpet av 4. kvartal 1999 solgte SOL 2,25 mill. aksjer til kurs ca. NOK 18. Dette gir en gevinst på ca. NOK 15 mill. for Schibsteds andel. Beholdningen av Infostream aksjer utgjør etter dette 6.717.391 aksjer.

Integra SA har meddelt at de har til hensikt å fremsette bud om kjøp av alle aksjer i Infostream tilsvarende en verdi av ca. NOK 28 pr. aksje. Det gis kontant oppgjør på NOK 5,53 per aksje og resten i Integra aksjer. Budet forutsetter blant annet tilfredsstillende due diligence, 90% akseptgrad og myndighetenes godkjennelse.

Ved aksept av budet vil Schibsteds gevinst beløpe seg til nærmere NOK 90 mill. Dette er basert på grunnlag av en Integra kurs på EUR 164 pr. 25. januar 2000. Det vil knytte seg usikkerhet til utviklingen i Integra aksjen og valutakurs.