Godt resultat for Aftonbladet første kvartal 1997, Published 22/04/1997 00:00:00

Schibsted

Den 21. april behandlet Aftonbladets styre regnskapet for første kvartal 1997. Resultat etter finanskostnader/-inntekter ble SEK 19,6 millioner for avisen, hvilket er SEK 4,9 millioner bedre enn for samme periode 1996. Resultat for konsernet Aftonbladet Hierta AB ble i samme periode SEK 16,7 millioner, mot SEK 9,7 millioner, en forbedring på over SEK 7 millioner.

Opplagsinntektene økte med 12% til SEK 299,1 millioner (SEK 267,2 millioner). De totale inntektene økte med 9% fra SEK 324 millioner i første kvartal 1996 til SEK 352 millioner i år.

«Det er det fortsatt høye opplaget i årets tre første måneder som gir dette gledelige resultatet» sier Aftonbladets administrerende direktør Gunnar Strömblad. «Det er også verdt å merke seg at vi har oppnådd et godt resultat tross kostnader vedr. kveldsopplaget som ble lansert den 17. februar 1997. Annonsesalget viser en positiv trend i april etter det første kvartalets relative tilbakegang.»

For å bestille Aftonbladets årsberetning for 1996, ring Åsa Benholm, tel. + 46 8 725 2108 eller e-mail asa.benholm@aftonbladet.se.

For ytterligere informasjon, kontakt

Konserndirektør Sverre Munck tel. + 47 22 86 41 00

Schibsted Hugin