Gratisavis, Published 04/12/1998 09:59:00

Konsernstyret i Schibsted ASA har fattet en prinsippbeslutning om utgivelse av gratisavis i Oslo i regi av Schibsted. Sannsynlig lansering for gratisavisen er i første halvår 1999.