Innsparinger i Svenska Dagbladet, Published 16/08/2001 10:08:38

Målet om å nå nullresultat i Svenska Dagbladet innen 2002 blir vanskelig å nå med dagens struktur, og styret i Svenska Dagbladet har derfor besluttet følgende kostnadsreduserende tiltak:

· Bemanningsreduksjoner med 55 årsverk.

· Det vil bli konsentrasjon om kjernevirksomheten, noe som innebærer en betydelig nedskalering av avisens nettsatsing.

· Distribusjonen blir rasjonalisert og trykking av Svenska Dagbladet i Umeå blir nedlagt.

Den totale besparingen er beregnet til SEK 55 millioner på årsbasis. Restruktureringskostnader vil bli belastet i regnskapene i 2. halvår 2001.

Schibsted har fortsatt tro på at avisen skal kunne oppnå lønnsom drift, og vil støtte Svenska Dagbladet i prosessen fremover. Opplaget til Svenska Dagbladet har vist vekst i Stockholms-området siste 9 måneder og avisen vil fortsette arbeidet for å bli en moderne storby-avis for en bred og yngre målgruppe.