Kirsten Idebøen konsernsjef for ”Pan SOL”, Published 01/12/1999 08:19:00

Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen (36) som konsernsjef i det nye selskapet ”Pan SOL” fra 1. januar 2000. Konsernledelsen vil sitte i Stockholm.

Idebøen kommer fra stillingen som konstituert adm.dir og ansvarlig redaktør i Scandinavia Online (SOL) Norge AS. Hun har tidligere vært viseadministrerende direktør i Aftenposten, konserndirektør i A-Pressen og finanssjef i Elkem.

Adm.dir og ansvarlig redaktør Kristin Skogen Lund i SOL vil være tilbake fra svangerskapspermisjon fra 1. januar 2000.

Franco Fedeli vil bli foreslått valgt inn som nytt styremedlem i ”Pan SOL”. Han har tidligere vært VD for Icon Medialab og Tele2.