Kirsten Idebøen vil vikariere for Kristin Skogen Lund i SOL.no, Published 10/02/1999 16:00:00

Adm dir og ansvarlig redaktør Kristin Skogen Lund i Scandinavia Online AS (SOL)er blitt innvilget svangerskaps- og barselpermisjon. Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen som vikar for Kristin Skogen Lund i den perioden hun er i permisjon. Tiltredelse ventes å skje medio mars, og med varighet til februar 2000.

Kirsten Idebøen (35) kommer fra Aftenposten, der hun har vært viseadministrerende direktør siden januar 1997. Før det var Idebøen konserndirektør i A-Pressen ASA.