Klar for børsnotering av PanSOL, Published 23/02/2000 16:26:00

Schibsted og Telia har diskutert forutsetningene for etablering, drift og børsnotering av «PanSOL» siden fusjonen mellom Telenor og Telia avblåst. Avtalen innebærer at spørsmålene nå er løst. Dermed blir det full fart på planen om å etablere Scandinavia Online som den ledende internettportalen i Norden.

«PanSOL» vil bli børsnotert så snart som mulig. For tiden diskuteres en emisjon på ca. 20% til nye aksjeeiere i forbindelse med noteringen. Samtidig med børsnoteringen kommer Schibsted å selge 5% av aksjene i «PanSOL» til Telia til emisjonskurs og ytterligere 5 % til snittkursen før de første 30 dagers handel i selskapet etter notering.

Før børsnoteringen kommer Schibsted til å eie ca. 50 % av «PanSOL», Telias andel blir ca. 25% og Telenors ca. 21 %. Ansatte og minoritetsaksjeeiere kommer til å eie ca. 5%.

Oslo, 23. februar 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig