Konflikten ved Schibsted Trykk er løst, Published 19/01/2001 10:39:05

Konflikten ved Schibsted Trykk er løst ved at ledelsen for trykkeriet har fått gjennomslag for de fremsatte krav om endring i bemannings- og skiftplaner. Grafisk klubb innrømmer fullt ut at produksjonsproblemene må bedømmes som tariffstridige og ulovlige aksjoner. Grafisk klubb forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for at slike episoder ikke skal skje igjen. Dersom avtalen ikke respekteres, vil Schibsted Trykk kreve erstatning for de tap som bedriften er påført.