satsinger

Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett, Published 30/05/1997 00:00:00

Schibsted

(Oslo, 30. mai 1997) Schibsted har i dag mottatt brev fra Konkurransetilsynet der det orienteres om at Tilsynet etter en vurdering av Schibsted og Telenors internett-satsinger finner at det er grunnlag for å gripe inn i samarbeidet etter konkurranselovens § 3-11.

Schibsted har videre mottatt en nærmere redegjørelse for Tilsynets vurderinger, og dette materialet vil bli evaluert før man avholder et forhandlingsmøte med Konkurransetilsynet berammet til neste uke.

Det presiseres at Konkurransetilsynet ikke har besluttet inngrep mot samarbeidet. Før inngrep foretas skal Konkurransetilsynet i henhold til Konkurranselovens § 3-11 ha forsøkt å komme frem til en minnelig løsning med partene.

Spørsmål kan rettes til Konserndirektør Sverre Munck

Schibsted Hugin