KONSERNREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000, Published 11/05/2000 16:15:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern for 1. kvartal 2000.

Kommentarer til regnskapet
Schibsted konsernets driftsresultat ble kr 138 mill. sammenlignet med kr 20 mill. for tilsvarende periode i fjor. Den sterke resultatfremgangen skyldes økt underliggende inntjening i virksomhetsområdene samt salgsgevinster innen Multimedia.

Trafikken på nettsteder som Schibsted kontrollerer eller har eierinteresser i forsetter å øke. Antall brukere økte fra ca. 10 millioner i desember 1999 til over 11 millioner i mars 2000. Schibsted fortsetter dermed å konsolidere sin posisjon som det førende nordiske mediekonsernet på internett-området.

Ytterligere kommentarer til regnskapet og beskrivelse av virksomhetsområdene finnes i delårsrapport for Schibsted.

Schibsteds konsernsjef Kjell Aamot sier i en kommentar til resultatet for 1. kvartal 2000:

“Årets første kvartal viser en gledelig resultatfremgang sammenlignet med 1. kvartal 1999

Bedringen skyldes resultatfremgang for de etablerte medier og en sterk inntektsvekst innen multimedieområdet. Dette områdets fremgang tilskrives særlig realisasjon av salgsgevinster.

Kvartalsresultatet representerer en god start på året og en positiv utvikling, sammenlignet med fjoråret, som forventes å fortsette utover i året. Streiken innenfor LO området vil likevel representere et betydelig resultattap for konsernet i 2. kvartal.”

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:
http://reports.huginonline.com/781084.pdf

For fullstendig pressemelding med en oversikt over hovedtallene i regnskapet, følg linken nedenfor.