KONSERNREGNSKAP FOR 1998, Published 26/02/1999 08:12:00

Konsernstyret behandlet den 25. februar regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1998. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(Mill. kr.) 1998 1997

Driftsinntekter 6 663 5 360
Driftsresultat 318 645
Finansresultat (51) 86
Res. før sk.kostn. 269 728
Resultat 166 488

EPS (kr.) 2,40 7,05
CFPS (kr.) 9,97 10,00

Styret vil overfor generalforsamlingen den 11. mai foreslå et utbytte på kr. 1,75 pr. aksje.

Fullstendig rapport er tilgjengelig på følgende link.

Attachments

Description
File