KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1999, Published 17/08/1999 16:22:00

Konsernstyret behandlet den 17. august regnskapet per 30.6.1999. Konsernets omsetning i 1. halvår ble kr 3.635 mill. (kr 3.025 mill.), en økning på 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig tilgangen av datterselskaper som ikke var inkludert i 1. halvår 1998. Driftsresultatet endte på kr 81 mill. (kr 323 mill.), og resultatet ble kr 37 mill. (kr 218 mill.)

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(MILL.KR.) 30.6.99 30.6.98

Driftsinntekter 3.635 3.025
Driftsresultat 81 323
Finansresultat (10) 19
Resultat før skattekostn. 71 341
Resultat 37 218

EPS (kr.) 0,49 3,10
CFPS (kr.) 4,56 5,91

Det forventes at driftsresultatet for 2. halvår vil være på nivå med 1. halvår tatt i betraktning et normalt sesongmessig svakt 3. kvartal.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.
http://reports.huginonline.com/761320.pdf