KONSERNREGNSKAP PR. 1. KVARTAL 1999, Published 11/05/1999 16:06:00

Konsernstyret behandlet den 11. mai regnskapet per 31.3.1999. Konsernets omsetning per 1. kvartal ble
kr 1.822 mill., en økning på 21 % eller kr 317 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 20,2 mill. mot kr 170 mill. i 1998.

Resultatet er påvirket av reduksjonen i annonseinntektene, negative resultater i nye datterselskaper og problemene med det nye trykkeriet i Oslo.

Finansresultatet viser et underskudd på 19,2 mill. sammenlignet med et overskudd på kr 5,4 mill. i 1998. Resultatet før skatt ble kr 1,1 mill. mot kr 175,9 mill. i fjor. På grunn av høye permanente forskjeller bidrar skattekostnaden til et netto underskudd for kvartalet på kr. 8,3 mill. sammenlignet med et resultat på kr 114,8 mill i samme periode i 1998.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:(MILL.KR.) 31.3.99 31.3.98
Driftsinntekter 1 822,1 1 505,4
Driftsresultat 20,2 170,5
Finansresultat (19,2) 5,4
Res. før skattekostnad 1,1 175,8
Resultat (8,3) 114,8
EPS (kr.) (0,12) 1,66
CFPS (kr.) 1,92 2,78

Informasjon på Internett
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:

· Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/konsern/kvartal
· HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH/

For full pressemelding med tabeller, følg linken under:

Attachments

Description
File