Konsernregnskap pr. 3. kvartal 1996, Published 08/11/1996 00:00:00

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted

Konsernstyret behandlet den 7. november regnskapet pr. 30.9.1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(MILL.KR.) 30.9.96 30.9.95 Endring

Driftsinntekter 3 099,2 2 471,6 25,4 %
Driftsresultat 345,4 315,6 9,5 %
Finansresultat 23,8 64,9 - 63,4 %
Resultat før
skattekostnad 367,1 379,5 - 3,3 %
Resultat 264,3 273,2 - 3,3 %

EPS (kr.) 3,82 3,95
CFPS (kr.) 6,13 5,67

(Aftonbladet Hierta AB er konsolidert i konsernets regnskap med virkning fra 1. mai 1996.)

Kvartalsrapport på Internett
Schibsteds kvartalsrapport er tilgjengelig på Internett på adresse: http://schibsted.sn.no

Oslo, 8. november 1996
SCHIBSTED ASA

Kjell Aamot
Konsernsjef

Schibsted Hugin